Onze visie:

De hulpverlening is een interactief en contextueel gegeven waarin de cliënt in eerste instantie de expert is van de eigen beleving van de problematiek. De hulpverlening kan pas slagen als de eigen mogelijkheden van de cliënt geactiveerd en hersteld kunnen worden. De begeleiding steunt op een partnerschap tussen enerzijds de voorziening en anderzijds de cliënt.

Dit houdt in dat de cliënt recht heeft op goede hulpverlening die aangepast is aan de persoonlijkheid, de problematiek en de omgevingselementen. Bij de verdeling der taken zal dit de richtlijn zijn voor de activiteiten van directie, bijzondere functies en werkbegeleiders.