CBAW

De missie:

CBAW is een ambulante hulpverleningsvorm voor jongeren tussen 17 en 25 jaar. Hierdoor is de hulpverlening zeer geïndividualiseerd , zodat de ontbrekende sociale en probleemoplossende vaardigheden door onze dienst kunnen worden aangeleerd of disfunctionele vaardigheden kunnen worden bijgestuurd.

Tevens wordt er binnen de begeleiding aandacht besteed aan de levenservaring, de gevoelens en de psychologische problemen van de jongeren.

Net zoals bij CB stoelt de CBAW op een sterke begeleidingsrelatie. Daarom wordt er (zeker in de beginfase) een sterke aanwezigheidspolitiek doorgevoerd waarbij de jongere (of het gezin bij CB) weet dat er niet enkel een administratieve ondersteuning wordt geboden, maar de begeleid(st)er ook iemand is aan wie je je verhaal kwijt kan, iemand die je ‘au sérieux’ neemt.

De doelstellingen:

Samen met de jongere tracht vzw De Loper ervoor te zorgen dat de jongere op vrij korte tijd zonder problemen alleen kan gaan wonen.

Contactpersoon: Kristin Renier – kristinrenier@deloper.be