CB

De missie:

CB is een ambulante hulpverleningsvorm voor mensen met minderjarig(e) kind(eren) in een ‘problematische leefsituatie’ waarbij er sterk geïndividualiseerd en probleemgericht wordt gewerkt. Hierdoor kan er een band ontstaan tussen het gezin en de begeleid(st)er.

Ondanks het feit dat de setting van deze werkvorm verschillend is van de werkvorm CBAW, wordt er door de begeleid(st)ers vaak hetzelfde werk verricht. Zo is er ook hier op verschillende vlakken begeleiding nodig (praktisch, administratief, emotioneel, pedagogisch etc.).

Ook hier stoelt de begeleiding op een sterke begeleidingsrelatie, waardoor er een sterke aanwezigheidspolitiek wordt doorgevoerd.

De doelstellingen:

Het is onze taak de diverse problemen die aanleiding gaven tot de doorverwijzing, samen met het gezin bespreekbaar te maken en op te lossen.

Contactpersoon: Evelien Geeraerts – eveliengeeraerts@deloper.be